Lokalne i branżowe dofinansowania

Agroenergia

Agroenergia jest to program dofinansowań skierowany do rolników. Ma pomóc im w ekologicznej modernizacji gospodarstw. Obejmuje zarówno instalacje fotowoltaiczne, jak i pompy ciepła.

Kto może skorzystać?

Program Agroenergia dedykowany jest osobom, które są właścicielami lub dzierżawcami użytków rolnych, na terenie których planują montaż instalacji fotowoltaicznej lub pomp ciepła.

Co warto wiedzieć?

Inwestycja musi się rozpocząć po przystąpieniu do programu.

Właściciel bądź dzierżawca musi użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

Nie można korzystać jednocześnie z innych dofinansowań.

Dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Wsparcie nie przysługuje w przypadku rozbudowy lub modernizacji istniejącej już instalacji.

Energia Plus

Energia Plus jest to program dofinansowań skierowany do przedsiębiorców. Ma pomóc im w modernizacji miejsc pracy w stronę ekologicznych przedsięwzięć. Obejmuje on zarówno instalacje fotowoltaiczne, jak i pompy ciepła.

Kto może skorzystać?

Dofinansowanie Energia Plus jest skierowane do podmiotów biznesowych, a dokładnie do przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą.

Po dofinansowanie mogą się zatem ubiegać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Co warto wiedzieć?

Z dotacji skorzystać mogą mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Koszty kwalifikowane w Programie Energia Plus to: przygotowanie przedsięwzięcia (m.in. opracowanie dokumentacji), zarządzanie przedsięwzięciem (wydatki związane z nadzorem inwestorskim i autorskim), realizacja inwestycji (roboty budowlane).

Program ma służyć poprawie jakości powietrza i efektywności energetycznej i ciepłowniczej.

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Chcesz uzyskać więcej informacji?