Ulga termomodernizacyjna

Ulga Termomodernizacyjna została wprowadzona w 2018 roku. Jej wprowadzenie stanowi jeden ze sposobów na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza poprzez walkę ze smogiem za pomocą przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga przysługuje osobom, które planują lub już realizują prace termomodernizacyjne. Mogą z niej skorzystać zarówno podatnicy rozliczający się liniowo jak i ryczałtowo. Maksymalna kwota do odliczenia to 53 tysiące zł.

Aby skorzystać z ulgi należy:

Ukończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w ciągu 3 lat.

Udokumentować poniesione wydatki (po 1 stycznia 2019).

Nie korzystać przy realizacji przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW.

Co obejmuje ulga?

Materiały budowlane i urządzenia
 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kotły kondensacyjne
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem.
Usługi
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotłów kondensacyjnych

Jesteś zainteresowany założeniem instalacji?

Jesteś zainteresowany założeniem instalacji?